Nie dla ograniczania wolności słowa we Francji!

Nie dla ograniczania wolności słowa we Francji!

Jego Ekscelencja,
Pierre Lévy
Ambasador Republiki Francuskiej
w Rzeczpospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Ambasadorze,

 

z ogromnym niepokojem napełniają mnie doniesienia płynące z Francji.

 

kolebka wolności obywatelskich staje się dziś krajem wprowadzającym drastyczne ograniczenia dla swobody wypowiedzi, będącej fundamentem demokratycznego społeczeństwa. Procedowany obecnie w Parlamencie Francuskim projekt ustawy przewidującej kary za publikację w internecie prawdziwych informacji o życiu człowieka przed urodzeniem, oznacza zamach na najbardziej podstawowe swobody obywatelskie i na fundamenty demokracji.

 

Z ogromnym zdumieniem dowiedziałem się również, że Rada Stanu, mająca historycznie zasługi dla obrony wolności obywatelskich przed arbitralnością władzy, dziś sankcjonuje zakaz emisji filmu pokazującego radość dzieci z trisomią 21. i ich rodziców. Gdzie się podziało dumne stawanie Francuzów w walce o równość wszystkich ludzi, skoro oficjalnie sankcjonuje się dyskryminację i stygmatyzację dzieci z zespołem Downa?

 

Ekscelencjo, Panie Ambasadorze,

 

Z ogromną konsternacją reaguję na wieści o kolejnych drastycznych aktach łamania swobód obywatelskich we Francji.

 

Liczę, że najbliższe wybory przywrócą poszanowanie dla wolności słowa we Francji.

http://www.maszwplyw.pl/nie-dla-ograniczania-wolnosci-slowa-we-francji-med,65,k.html


ixoye