Święta Barbara

Święta Barbara

Jest współpatronką archidiecezji katowickiej. Jest patronką

                      dobrej śmierci i trudnej pracy.

 

 

źródło https://www.youtube.pl


ixoye